Címlap

Az óvodai beiratkozásról

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Közleményaz óvodai beiratkozásról


A Dorogházi Fenyőliget Óvodában az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 24., 25. és 26. napokon 8.00 – 16.00 óra közötti időpontban

Helye: Óvoda épülete Dorogháza, Szent István út 7.


Az óvodai felvételről:
-    A 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
-    Ha az 3. életévét adott évben betöltő gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt.
-    A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
-    A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda kötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
-    A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helyi szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
-    Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel, vagy vett át, akinek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.
-    A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény, vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A speciális feladatokat az óvoda ellátja.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

-    Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolást.Dorogháza, 2017. április 11.Kővári Lászlóné
polgármester

Szavazások
Milyen tartalmat szeretne látni a weboldalon?
 
Névnap
Ma 2017. december 17., vasárnap, Lázár és Olimpia napja van. Holnap Auguszta napja lesz.
Ki olvas minket
Oldalainkat 27 vendég böngészi
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés