Címlap

Pályázat - Óvodavezető munkakör betöltésére

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

 

Dorogházi Fenyőliget Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3153 Dorogháza, Szent István út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. 69.§ (1 )-(2) bekezdései alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, intézményvezetői szakképzettség,
• óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év
szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• magyar állampolgárság

• cselekvőképesség
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
• büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• vezetési program
• végzettséget igazoló okirat másolata
• szakmai önéletrajz
• adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljrással összefüggésben szükséges kezeléshez a pályázó
hozzájárulása
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A

munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kővári Lászlóné nyújt, a 06-32-368-172-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dorogháza Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (3153 Dorogháza, Malom út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 465/2017/1 , valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Dorogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.doroghaza.hu - 2017. május 31.

Szavazások
Milyen tartalmat szeretne látni a weboldalon?
 
Névnap
Ma 2017. december 17., vasárnap, Lázár és Olimpia napja van. Holnap Auguszta napja lesz.
Ki olvas minket
Oldalainkat 12 vendég böngészi
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés