Címlap Címlap

Meghívó - Testületi ülés 2017-12-12

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

2017. december 12-én (kedd) 18,00 órai kezdettel

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 

Bővebben...

 

Meghívó - Testületi ülés 2017-11-21

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján
2017. november 21-én (kedd) 18,00 órai kezdettel
testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 

Bővebben...

 

Hirdetmény - Meghívó testületi ülésre 2017.09.26

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

 

Bővebben...

 

Falunap 2017 08 26

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Falunap

 

Meghívó Testületi ülés 2017.08.10

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

 

Bővebben...

 

Pályázat - Óvodavezető munkakör betöltésére

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza Község Önkormányzata


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

 

Bővebben...

 

Tájékoztatás

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Tisztelet Lakosaink!


Tájékoztatjuk önöket, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
pályázaton önkormányzatunk 28.356.944.- Ft nyert, melyből megvalósításra kerül az
orvosi rendelő akadálymentesítése, az épületen napelem elhelyezése, nyílászárók cseréje,
épület hőszigetelése valamit beszerzésre kerülnek különböző berendezések és orvosi
eszközök.

Önkormányzatunk támogatást nyert az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
c. pályázaton mely az iskola felújítását tartalmazza 61.999.999.- Ft összegben. Ebből
megvalósításra kerül a nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása, fűtés korszerűsítése,
épület hőszigetelése és akadálymentesítése.

Támogatást nyertünk az I. világháborús emlékmű felújítására 1.000.000.- Ft összegben,
melyből el tudjuk végeztetni a Hősök terén található emlékművünk szakszerű, teljes körű
felújítását és környezetének kulturált kialakítását.

 

Majális

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Majális

 

Az óvodai beiratkozásról

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Közleményaz óvodai beiratkozásról


A Dorogházi Fenyőliget Óvodában az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 24., 25. és 26. napokon 8.00 – 16.00 óra közötti időpontban

Helye: Óvoda épülete Dorogháza, Szent István út 7.


Az óvodai felvételről:
-    A 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
-    Ha az 3. életévét adott évben betöltő gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt.
-    A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
-    A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda kötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
-    A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helyi szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
-    Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel, vagy vett át, akinek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.
-    A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény, vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A speciális feladatokat az óvoda ellátja.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

-    Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolást.Dorogháza, 2017. április 11.Kővári Lászlóné
polgármester

 

Igényfelmérő kérdőív EFOP-1.5.3

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Kedves Válaszoló!
Mátraterenye Község Önkormányzata több, térségben található települési önkormányzattal együttműködésben, konzorciumot alkotva, támogatási kérelmet kíván benyújtani az EFOP-1.5.3 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett járások” című pályázati Felhívásra. A pályázat szakma tartalmának összeállításához járul hozzá a kérdőív kitöltésével, amely néhány percet vesz csupán igénybe. 18 év alattiak kitöltésére is számítunk, akik akkor tegyék ezt meg, ha szüleiknek erről tudomása van.
Kérjük, hogy a következő településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vagy településeken született személyek töltsék ki a kérdőívet: Mátraterenye, Mátramindszent, Szuha, Dorogháza, Márkháza.

Kérdőív elérhetősége:

https://docs.google.com/forms/d/1N71VtZwFqXy_4Db4D_vapE-GgXWs5AxPQaD3p4Q25XA/edit?usp=sharing

 

Testületi ülés 2017.02.28

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

 

Bővebben...

 

Testületi ülés - 2017.02.14

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján
2017. február 14-én (kedd) 18,00 órai kezdettel
testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

 

Bővebben...

 

DOROGHÁZI ASSZONYKÓRUS

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Töretlen lelkesedés, hagyományőrzés!

Aszonykórus


Oklevél

A Dorogházi Asszonykórus a 2016-os évben sem tétlenkedett, 20 fellépésen vannak túl és 2005-ös alakulásuk óta számtalan elismeréssel büszkélkedhetnek! 2015-ben segítséget kaptak a Nemzeti Művelődési Intézettől Takácsné Édes Katika énektanár személyében így szorgos tanulásnak és Katikának köszönhetően, november 21-én a Regionális Nemzetközi Népzenei Fesztiválon Egerben megmérették magukat ahol Arany minősítést érték el.

Oklevelek

 

Heti két alkalommal jönnek össze próbálni, megbeszélni a következő fellépést, összeállítani a dalcsokrot, hogy mindig alkalomhoz illő legyen.
Vidáman telik a várakozás amíg minden tag megérkezik.

 

próba

 

Kis élménybeszámoló, kivel mi történt előző találkozás óta, kinek milyen ötlete támadt mivel lehetne még színesebbé tenni az előadást.
Egy kis évösszegzésre is sor került, hogy milyen sok helyre eljutottak a 2016-os évben is. Az évet márciusi fellépéssel kezdték Pétervásárán a Heves Megyei Nyugdíjas találkozón, majd Bátonyterenyén a Szent György napi búcsún is részt vettek. Ezt követően az Ezüstfenyő idősek otthonában, dorogházi majálison és Gyöngyösön a Nemzetközi Folklórfesztiválon is megmutatták a változatos dalösszeállításaikat.

 

Gyöngyös

Minden évben Óvárra a testvértelepülésre is ellátogatnak ezt követi a Bátonyterenyei Palóc Világtalálkozó, majd augusztus 20-án Pilinyben a kenyér ünnep.
Falunapok, bányásznapok állandó vendégei majd az Idősek napi fellépéssel zárják az évet. Több mint 150 dalból válogatva állítják össze az alkalomhoz illő dalcsokrokat.

 

találkozó

Felidézve az elmúlt évet, csillogó szemek és mosolygós arcok mesélték az élményeket, hogy mindenhol kedves, vendégszerető emberekkel találkoztak, és a feléjük áradó szeretetet a fellépésükkel igyekeznek viszonozni. Sok-sok ismeretség, mondhatni barátság köttetett az évek során. Az élmény maradandó, egy életre szóló. A sok munka, gyakorlás, készülődés meghozza gyümölcsét, hisz jobb érzés nincs is talán mint amikor szeretettel fogadják és minden évben visszavárják őket, mert a búcsú általában így hangzik:

„Jövőre ismét, ugyanitt, ugyanekkor találkozunk!”

Remélem még nagyon sokszor tudnak így búcsúzni tőlük, mert szükség van mosolygós, örök fiatal asszonyokra. Akik gyönyörű népviseletben adják tovább a szájhagyomány útján
gyűjtött nótákból összeállított dalcsokrokat, hogy egyre többen megismerhessék a Dorogházi Asszonykórust. Köszönjük a fáradságos munkát, az időt és energiát amit ennek szentelnek. Köszönjük, hogy van egy Asszonykórusunk akikre büszkék lehetünk. További jó egészséget és töretlen lelkesedést minden tagnak.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”
Morus Tamás

2017. január

Táboritáné Bata Georgina

 

Meghívó - testületi ülés 2017. 01. 17.

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján
2017. január 17-én (kedd) 16,30 órai kezdettel
testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

 

Bővebben...

 

<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3

Szavazások
Milyen tartalmat szeretne látni a weboldalon?
 
Névnap
Ma 2017. december 17., vasárnap, Lázár és Olimpia napja van. Holnap Auguszta napja lesz.
Ki olvas minket
Oldalainkat 20 vendég böngészi
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés