Nyomtatás

Álláshirdetés - Gyermekház vezető

Dorogháza Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biztos Kezdet Picurka Gyerekház

gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.december 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3153 Dorogháza, Ady Endre út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetése, szülőkkel és gyermekekkel folyó munka megszervezése. Irányítja a gyerekhát dokumentációs tevékenységét, a heti és havi team megbeszéléseket. Kapcsolattartás szakemberekkel, kötelező partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kővári Lászlóné nyújt, a 06-20-377-7048, 32-368-172 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.