Elektronkus ügyintézés link

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V ÓMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

2021. november 16-án (kedd) 18 órai kezdettel

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

Javasolt napirendi pontok:

1.)    Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

2.)    Javaslat a Dorogházi Fenyőliget Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Molnárné Bóna Eleonóra óvodavezető

3.)    Javaslat a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

4.)    Javaslat  a  mikulási és karácsonyi ajándék támogatás helyi szabályozására szóló rendelet elfo-gadására.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

5.)    Településképi véleményezési eljárás megindítása
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

6.)    Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (V. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.
Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

7.)    Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

8.)    Tájékoztatás pályázati lehetőségről településtervek elkészítéséhez.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

9.)    Javaslat  Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi Belső Ellenőrzési Munka-tervére.
Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

10.)    Javaslat a 2022. évi Közmunkaprogramra
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

11.)    Egyebek
a)    Általános iskolai művészeti oktatásban részt vevő dorogházi tanulók támogatása
b)    Képviselői kérdések, bejelentések

12.)     Zárt ülés keretében:
-    Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása


A képviselő-testület ülése nyilvános!Dorogháza, 2021. november 11.   

                   
 


    
 Kővári Lászlóné
                                                    polgármester

Csatolmányok :
Fájl letöltése :Meghívó.pdf[ ]109 kB