Elektronkus ügyintézés link

Dorogháza község Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

 

2020. március 10-én (kedd) 1800 órai kezdettel

 

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Művelődési Ház  Dorogháza, Malom út 24.

 

Javasolt napirendi pontok:

 

    Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésére

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

    Javaslat az óvodai felvételi körzethatár megállapítására.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjára.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Javaslat az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervére.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal Etikai kódexének elfogadása

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

    Fogorvosi feladatok ellátása

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Egyebek

    Zárt ülés keretében: szociális ügy megtárgyalása

 

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

 

 

Dorogháza, 2020. március 5.

 

                                                                                   Tisztelettel:        

 

                                                                                                            Kővári Lászlóné

                                                                                                           polgármester