Elektronkus ügyintézés link

Dorogháza község Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

 M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

 

2020. február 11-én (kedd) 1800 órai kezdettel

 

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház  Dorogháza, Malom út 24.

 

Javasolt napirendi pontok:

 

    Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

    Javaslat Dorogháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésére

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Tájékoztatás a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervére

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

    Fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Általános iskolai körzetek kijelölésének 2020/2021. tanévre vonatkozó tervezetének véleményezése

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

    Egyebek

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

Dorogháza, 2020. február 6.

 

                                                                                      Tisztelettel:        

 

                                                                                                                                Kővári Lászlóné

                                                                                                                                 polgármester