Elektronkus ügyintézés link

Dorogháza Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biztos Kezdet Picurka Gyerekház gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.december 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3153 Dorogháza, Ady Endre út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetése, szülőkkel és gyermekekkel folyó munka megszervezése. Irányítja a gyerekhát dokumentációs tevékenységét, a heti és havi team megbeszéléseket. Kapcsolattartás szakemberekkel, kötelező partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, pedagógiai, egészségügyi, pszichológusi, szociálpedagógiai képesítések valamelyike. Egyéb felsőfokú végzettség esetén a szükséges képesítés megszerzésének vállalása,

  • magyar állampolgárság,

  • büntetlen előélet

  •  cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •  Egyetem, Biztos Kezdet Gyerekházban szerezett tapasztalat

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok másolata

  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • részletes szakmai önéletrajz

  • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kővári Lászlóné nyújt, a 06-20-377-7048, 32-368-172 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • doroghaza.hu – 2020. december 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 1.