Elektronkus ügyintézés link

ESZA logo
 

Humán szolgáltatások fejlesztése Mátraterenyén és partnertelepülésein.
EFOP-1.5.3-16-2017-00040

Kedvezményezett: Mátraterenye ( konzorcium vezető), Mátramindszent, Dorogháza, Szuha és
Márkháza települések önkormányzata

Támogatás összege: 249 977 520 Ft.

A támogatás mértéke: 100 %, utófinanszírozással.

A projekt időtartama: 3 év (2018. március 1.- 2021. február 28.)

A projekt célja: a mindennapi élet során jelentkező hiányérzet enyhítését szolgáló programok,
lehetőségek biztosítása az egyének, a családok komfortérzetének, településhez való kötődésének
erősítése érdekében.

Részcélok:

• A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző
programok megvalósítása.
• A vidék megtartó képességének erősítése és az ezzel kapcsolatos értékközvetítés
támogatása.
• Kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

• A települési életminőség javítása, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés.

A projekt beavatkozási területei:
• Minőségi helyi szolgáltatások biztosítása, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos
kompetenciák fejlesztése a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság körében.
• A helyi kisközösségek társadalom szervező szerepének megerősítése.
• A gyermek jóllét, az oktatás-képzés, az egészségügy, a lakhatás, a területi felzárkóztatás, a
szemléletformálás és az együttélés javítása.

Közvetlen célcsoport:
• hátrányos helyzetű aktív korú lakosság
• fiatalkorú lakosság
• idősek
• helyi közszolgáltatásban dolgozók
• etnikum

Közvetett célcsoport: a társadalmi együttélés, a felzárkóztatás, a közösségfejlesztés
tekintetében a településen élő teljes lakosság.

A projekt keretében megvalósuló programok:

• A lakosság egészségkultúráját erősítő programok. (túrák, rendszeres testmozgás,
szabadidősportok, egészségnap, előadások, sportágválasztó)
• Kirándulások és szabadidős programok a település közösségei, családjai számára. Kiemelten
az idős és az ifjúsági közösségek.(Családi hétvége , gyermek tábor, Generációk Találkozója)
• A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság munkába állásának elősegítését célzó tréningek.
• Személyiség és szervezetfejlesztő műhelyfoglalkozások, egyéni fejlesztések, mentorálás.
• Szakemberek helyben maradását szolgáló támogatások.

• Települési ösztöndíj hátrányos helyzetű 16-23 éves, tanulmányokat folytató fiatalok részére.
• Szakemberek helyben maradását szolgáló támogatások.
A lakosság minden rétege közvetlen, vagy kötvetett módon célcsopottá válik és részesül a projekt
eredményeiből. Bízunk abban, hogy ez pozitív hatással lesz a lakosság hangulatára, önértékelésére,
hiszen több korosztályt érint akik olykor nehezen tudják követni a gazdasági és technikai
változásokat, nehezen alkalmazkodnak a munkaerő piac változó igényeihez és gyakran küzdenek
az értéktelenség érzésével.

A projekt céljai között szerepel a társadalom, a lakosság csoportjai közötti kapcsolatépítés és
együttműködés. A közösségi programokon megismerhetővé válnak az egyének és a csoportok
erősségei , értékei.

A program segíti az egyes csoportok (hátrányos helyzetűek, pályakezdő fiatalok) munkaerő-piaci
részvételét, a munkavállaláshoz szükséges készségek, képességek megszerzését.

A projekt kiemelten kezeli a lakosság egészségtudatos magatartásának fejlesztését. Az ezzel
kapcsolatos szokásokat befolyásolja a programokon, szolgáltatásokon, előadásokon való
részvétellel, az ott tapasztaltak mindennapokban való felhasználásával.

A projekt teljesítésével kapcsolatos feladatokat minden településen szakmai koordinátorok végzik.

Dorogháza település szakmai koordinátorai: Táboritáné Bata Georgina
Pádárné Laczó Emma

A lakosság az aktuális programokról a települési honlapról (www.doroghaza.hu) és Dorogháza
település facebook oldaláról értesülhet.