Elektronkus ügyintézés link

Dorogháza község Önkormányzat

Polgár mesterétől

3153 Dorogháza, Malom út 24, Tel.: 32/368-172

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

 1. november 29-én (kedd) 18 órai kezdettel

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Dorogháza, Malom út 24.

Javasolt napirendi pontok:

 • .) Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 • .) Fogorvosi beszámoló

Előterjesztő: Dr. Fejes Richárd fogorvos

 • .) Javaslat az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló rendelet módosítására.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 • .) Javaslat a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző
 • .) Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervére.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 • .) Javaslat a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Belső Ellenőrzési Munkatervére. Előteljesztő: Damkó Lilla jegyző
 • .) Javaslat a 2023. évi közmunkaprogramra.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 • .) Pályázattal kapcsolatos döntés: Dorogháza község belterületi vízrendezése II. ütem Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester
 • .) Egyebek
 • .)Zárt ülés keretében:

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása

                                                                       Dorogháza, 2022. november 24.

 
 
   


A képviselő-testület ülése nyilvános!

Kővári Lászlóné
polgármester