Elektronkus ügyintézés link

Dorogháza község Önkormányzat
Polgármesterétől
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

2020. szeptember 30-án (szerda) 11.00 órai kezdettel

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

Javasolt napirendi pontok:

1.    ) Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

2.    ) Helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

3.    ) Beszámoló a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

4.    ) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Salgótarjáni Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének tájékoztatója a 2019. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

5.    ) Javaslat a Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásához
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

6.    ) Egyebek

Zárt ülés keretében:

7.    ) Biztos Kezdet Gyerekház vezetői állásra beérkezett pályázatok elbírálása Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

A képviselő-testület ülése nyilvános!

 

Dorogháza, 2020. szeptember 24.

 

Tisztelettel:

 
Kővári Lászlóné
polgármester

Fogászati rendelés

Gyerekház vezető álláshirdetés

Dorogháza község Önkormányzat
Polgármesterétől
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172


MEGHÍVÓ


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján


2020. augusztus 27-én (csütörtök) 1630 órai kezdettel


testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Dorogháza község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a 23-as főút -Dorogháza község közigazgatási területére eső - nyomvonalára vonatkozóan

Meghívó - Testületi ülés - 2020-07-14

Rendkívüli testületi ülés - 2020-06-30

Polgármester: Kővári Lászlóné