Címlap

Majális

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Majális

 

Az óvodai beiratkozásról

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Közleményaz óvodai beiratkozásról


A Dorogházi Fenyőliget Óvodában az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 24., 25. és 26. napokon 8.00 – 16.00 óra közötti időpontban

Helye: Óvoda épülete Dorogháza, Szent István út 7.


Az óvodai felvételről:
-    A 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
-    Ha az 3. életévét adott évben betöltő gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt.
-    A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
-    A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda kötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
-    A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helyi szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
-    Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel, vagy vett át, akinek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.
-    A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény, vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A speciális feladatokat az óvoda ellátja.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

-    Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolást.Dorogháza, 2017. április 11.Kővári Lászlóné
polgármester

Módosítás: ( 2017. április 12. szerda, 16:19 )

 

Igényfelmérő kérdőív EFOP-1.5.3

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Kedves Válaszoló!
Mátraterenye Község Önkormányzata több, térségben található települési önkormányzattal együttműködésben, konzorciumot alkotva, támogatási kérelmet kíván benyújtani az EFOP-1.5.3 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett járások” című pályázati Felhívásra. A pályázat szakma tartalmának összeállításához járul hozzá a kérdőív kitöltésével, amely néhány percet vesz csupán igénybe. 18 év alattiak kitöltésére is számítunk, akik akkor tegyék ezt meg, ha szüleiknek erről tudomása van.
Kérjük, hogy a következő településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vagy településeken született személyek töltsék ki a kérdőívet: Mátraterenye, Mátramindszent, Szuha, Dorogháza, Márkháza.

Kérdőív elérhetősége:

https://docs.google.com/forms/d/1N71VtZwFqXy_4Db4D_vapE-GgXWs5AxPQaD3p4Q25XA/edit?usp=sharing

 

Testületi ülés 2017.02.28

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

 

Módosítás: ( 2017. február 23. csütörtök, 14:57 )

Bővebben...

 

Testületi ülés - 2017.02.14

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján
2017. február 14-én (kedd) 18,00 órai kezdettel
testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

 

Módosítás: ( 2017. február 12. vasárnap, 10:22 )

Bővebben...

 

DOROGHÁZI ASSZONYKÓRUS

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Töretlen lelkesedés, hagyományőrzés!

Aszonykórus


Oklevél

A Dorogházi Asszonykórus a 2016-os évben sem tétlenkedett, 20 fellépésen vannak túl és 2005-ös alakulásuk óta számtalan elismeréssel büszkélkedhetnek! 2015-ben segítséget kaptak a Nemzeti Művelődési Intézettől Takácsné Édes Katika énektanár személyében így szorgos tanulásnak és Katikának köszönhetően, november 21-én a Regionális Nemzetközi Népzenei Fesztiválon Egerben megmérették magukat ahol Arany minősítést érték el.

Oklevelek

 

Heti két alkalommal jönnek össze próbálni, megbeszélni a következő fellépést, összeállítani a dalcsokrot, hogy mindig alkalomhoz illő legyen.
Vidáman telik a várakozás amíg minden tag megérkezik.

 

próba

 

Kis élménybeszámoló, kivel mi történt előző találkozás óta, kinek milyen ötlete támadt mivel lehetne még színesebbé tenni az előadást.
Egy kis évösszegzésre is sor került, hogy milyen sok helyre eljutottak a 2016-os évben is. Az évet márciusi fellépéssel kezdték Pétervásárán a Heves Megyei Nyugdíjas találkozón, majd Bátonyterenyén a Szent György napi búcsún is részt vettek. Ezt követően az Ezüstfenyő idősek otthonában, dorogházi majálison és Gyöngyösön a Nemzetközi Folklórfesztiválon is megmutatták a változatos dalösszeállításaikat.

 

Gyöngyös

Minden évben Óvárra a testvértelepülésre is ellátogatnak ezt követi a Bátonyterenyei Palóc Világtalálkozó, majd augusztus 20-án Pilinyben a kenyér ünnep.
Falunapok, bányásznapok állandó vendégei majd az Idősek napi fellépéssel zárják az évet. Több mint 150 dalból válogatva állítják össze az alkalomhoz illő dalcsokrokat.

 

találkozó

Felidézve az elmúlt évet, csillogó szemek és mosolygós arcok mesélték az élményeket, hogy mindenhol kedves, vendégszerető emberekkel találkoztak, és a feléjük áradó szeretetet a fellépésükkel igyekeznek viszonozni. Sok-sok ismeretség, mondhatni barátság köttetett az évek során. Az élmény maradandó, egy életre szóló. A sok munka, gyakorlás, készülődés meghozza gyümölcsét, hisz jobb érzés nincs is talán mint amikor szeretettel fogadják és minden évben visszavárják őket, mert a búcsú általában így hangzik:

„Jövőre ismét, ugyanitt, ugyanekkor találkozunk!”

Remélem még nagyon sokszor tudnak így búcsúzni tőlük, mert szükség van mosolygós, örök fiatal asszonyokra. Akik gyönyörű népviseletben adják tovább a szájhagyomány útján
gyűjtött nótákból összeállított dalcsokrokat, hogy egyre többen megismerhessék a Dorogházi Asszonykórust. Köszönjük a fáradságos munkát, az időt és energiát amit ennek szentelnek. Köszönjük, hogy van egy Asszonykórusunk akikre büszkék lehetünk. További jó egészséget és töretlen lelkesedést minden tagnak.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”
Morus Tamás

2017. január

Táboritáné Bata Georgina

Módosítás: ( 2017. február 08. szerda, 16:49 )

 

Meghívó - testületi ülés 2017. 01. 17.

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján
2017. január 17-én (kedd) 16,30 órai kezdettel
testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

 

Módosítás: ( 2017. január 12. csütörtök, 17:55 )

Bővebben...

 

Egy kis falu nagy tehetsége!

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Egy kis falu nagy tehetsége!

Dorogháza Címere

Dorogháza Címere

 

Bakos Balázs

 

Dorogházi fiatal, Bakos Balázs ceruza rajzaiból rendeztünk kiállítás a Dorogházi Művelődési Ház tanácstermében.
Hosszas egyeztetés után sikerült az időpontot lefixálni, hisz jelenleg az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karára jár így ritkán tartózkodik itthon.

 

Megnyitó

A megnyitó 2016. 11. 18-án pénteken 10.00-kor volt amit a
Nemzeti Művelődési Intézet
Nógrád megyei Irodájának
vezetője, Máthé Lászlóné
nyitott meg, majd pár
mondatban bemutatkozott
Bakos Balázs is.

A jelenlévők egy szerény
kedves fiatalembert
ismerhettek meg a
személyében.

Az alkotások megtekintése közben záporoztak felé a különböző kérdések amikre szívélyesen válaszolt.

 

Kérdező: -Mikor kezdtél el komolyabban foglalkozni a rajzolással?
Balázs: -Komolyabban talán 2010környékén, akkor vettem elő a papírt és a ceruzát ismét (általános iskolában is rajzolgatott) amikor középiskolába kerültem.


K. -Mi volt az a pont ahol úgy érezted neked ezt kell
csinálnod?
B. -Ez az alkalom talán az volt, amikor megmutattam a
rajzaimat a nyilvánosság előtt a közösségi oldalamon és
rengeteg pozitív visszajelzést kaptam az emberektől. Ezek
után úgy éreztem, ha ennyien támogatnak miért ne
folytatnám tovább?


K.: -Emlékszel mi volt a legelső nagyobb volumenű rajzod?
B.: -Az első talán Leonardo DiCaprio-ról készült rajzomvolt, ez után kaptam a legtöbb dicséretet és bátorítást,így ez maradt meg számomra az első igazi nagyobb sikernek.


K.: -Melyik rajzod készült a legtovább?
B.: -Itt szintén DiCaprio-t említeném, ha jól emlékszem az több mint 30 órán keresztül készült,azt hittem sosem leszek kész a szakállával.


K.: -Csak hobbi szinten foglalkozol a rajzolással vagy vannak komolyabb terveid?
B.: -Eddig úgy tűnik, hogy a rajz megmarad egy hobbinak, amihez mindig visszatérek,
komolyabb terveim jelenleg nincsenek vele.

K.: -Mire vagy a legbüszkébb az alkotásaid közül?
B.: -Nehéz kiválasztani egyet a rajzaim közül, mert amíg készülnek szinte mindegyik a szívemhez nő valamelyest, azonban talán a Dr.House-ról készült képem az egyik legkedvesebb számomra. Ennél éreztem először, hogy sikerült elérnem egy olyan szintet, amire már sok-sok éve vágytam.


K.: -Milyen technikával dolgozol?
B.: -A legtöbb rajzom szinte kivétel nélkül grafitceruzákkal készül, kísérletezés erejéig használtam pasztellt, színes ceruzát, valamint újabban a filcekkel próbálkozom.

K.: -Kísérletezel esetleg más stílussal is nem csak technikával?
B.: -Igen, minimal és kevert mandala rajzokat is készítettem már.Minden látogató talált magának egy-egy kedvenc
rajzot ami előtt perceket is eltöltött, teljesen magával
ragadva, elveszve a részletekben.

A kezdeti izgalom után már megnyugodva fogadta a távozó
vendégek gratulációját és jókívánságait. Kellemes napot
tölthettünk együtt.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk és testközelből
csodálhattuk meg a rajzokat.

Gratulálunk és további sok sikert és időt kívánunk, hogy ezt a hobbit minél tovább tudd fejleszteni és minél több alkotásoddal találkozhassunk a közeljövőben is!

Dorogháza 2017. január

Táboritáné Bata Georgina

 

Módosítás: ( 2017. január 10. kedd, 18:05 )

 

Testületi ülés - 2016.12.13

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján
2016. december 13-án (kedd) 16,30 órai kezdettel testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

 

Módosítás: ( 2016. december 10. szombat, 18:37 )

Bővebben...

 

Testületi ülés - 2016.11.29

FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l

3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján
2016. november 29-én (kedd) 18,00 órai kezdettel
testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

Módosítás: ( 2016. november 26. szombat, 12:16 )

Bővebben...

 

<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3

Facebook
Szavazások
Milyen tartalmat szeretne látni a weboldalon?
 
Névnap
Ma 2017. április 27., csütörtök, Zita napja van. Holnap Valéria napja lesz.
Ki olvas minket
Oldalainkat 1 vendég böngészi
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés