Elektronkus ügyintézés link

Településrendezési eszközök közzététele

Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(V.29.) rendeletének 38 § (1) bekezdése és a 39 § (1) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi rendelet tervezetét és indokolását teszi közzé:

Meghívó - Testületi ülés - 2020-10-27

Álláshirdetés - Gyermekház vezető


Már több mint 12 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy ügyfélkapun keresztül, tehát személyes megjelenés nélkül nyithatnak állampapír vásárláshoz szükséges értékpapír számlát a Magyar Államkincstárban. Ezek az állampapír befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek eddig már 30 milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a WEBKINCSTÁR vagy a MOBILKINCSTÁR alkalmazás segítségével.


Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát nyitni?

Dorogháza község Önkormányzat
Polgármesterétől
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

2020. szeptember 30-án (szerda) 11.00 órai kezdettel

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

Javasolt napirendi pontok:

1.    ) Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

2.    ) Helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

3.    ) Beszámoló a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

4.    ) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Salgótarjáni Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének tájékoztatója a 2019. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

5.    ) Javaslat a Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásához
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

6.    ) Egyebek

Zárt ülés keretében:

7.    ) Biztos Kezdet Gyerekház vezetői állásra beérkezett pályázatok elbírálása Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

A képviselő-testület ülése nyilvános!

 

Dorogháza, 2020. szeptember 24.

 

Tisztelettel:

 
Kővári Lászlóné
polgármester

Fogászati rendelés

Gyerekház vezető álláshirdetés

Dorogháza község Önkormányzat
Polgármesterétől
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172


MEGHÍVÓ


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján


2020. augusztus 27-én (csütörtök) 1630 órai kezdettel


testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Dorogháza község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a 23-as főút -Dorogháza község közigazgatási területére eső - nyomvonalára vonatkozóan